ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛA „MAKE-UP“

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Достъпът до портала
 2. Регистрация
 3. Интелектуална собственост
 4. Използване на интернет страницата
 5. Данни, съдържащи се в интернет страницата
 6. Лични данни
 7. Промяна на интернет страницата и условия за ползване
 8. Мениджър и хостинг

1. ДОСТЪП ДО ПОРТАЛА

Интернет порталът „Make-up“ (Portal) Ви приветства. За достъп и използване на този Портал, трябва да имате валиден адрес на електронната поща.

Чрез достъпа до Портала напълно приемате, и сте длъжни да спазвате, тези Общи условия за ползване на Портала (Общи правила). В случай на неспазване на Общите правила, може да Ви бъде отказан достъп до Портала, за което ще бъдете уведомени възможно най-скоро. Достъпът до Портала представлява в същото време съгласие за приемане на бисквитки (cookies).

Порталът ще се стреми интернет страницата винаги да е достъпна, но не може да гарантира, че така ще бъде при всички обстоятелства. Достъп до портала може да бъде ограничен поради поддръжка, осъвременяване, но и поради технически грешки или други причини, върху, които не можем да влияем.

2. Регистрация

След достъп до Портала, ще Ви бъде предложено да се регистрирате. Ако все още сте непълнолетен, регистрацията изисква съгласието на Вашите родители, или законни настойници. За да се регистрирате, попълнете формуляра за присъединяване, а особено данните в полетата, отбелязани със звездичка. С попълването и подаването на формуляра за присъединяване, Вие потвърждавате, че всичките данни, които са посочени в нея, са точни и че тези дани доказват Вашата самоличност. Формуляра за присъединяване ще се съхраняват в нашата информационна система. Неправилни и непълни формуляри за присъединяване няма да се обработват и могат да бъдат основание за отказ на по-нататъшен достъп до Портала. Моля да ни информирате за всички промени във връзка с данните от формулярите за присъединяване, които трябва да бъдат включени (отбелязани със звездичка). Порталът ще Ви бъде достъпен и без попълване на формуляра за присъединяване, но това може да ограничи възможностите Ви да получите определени съдържания, продукти или условия, които предлага Портала.

Достъпът до някои под-страници на Портала може да бъде условен от използването на индивидуален парол. В този случай, сами си избирате парола и имате възможност да можете да го промените по всяко време. По отношение на третите лица сами обезпечавате сигурност на парола и възможност на злоупотреба. Порталът ще ви предостави възможност да докладвате за всеки случай на злоупотреба на Вашата парола.

3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Интернет страницата и всичките й елементи (търговски марки, брендове, текстове, снимки, видео записи, авторски права и всички други права, без ограничения) са регистрирани и защитени като интелектуална собственост (всички права запазени).

Потребителят на Портала не е упълномощен да Портала, т.е. съдържанието достъпно на Портала използва за други цели, освен лични или частни цели. Използване, копиране или представяне на Портала т.е. неговото съдържание (изцяло или частично) или други негови части, за която и да било друга цел, или предназначение, в медиите или по друг начин, не е разрешено, а особено, без ограниячения, за търговски цели. По изключение, можете да бъдете упълномощени да копирате или по друг начин използвате някои съдържания на Портала, при условие, че такова разрешение трябва да бъде изрично дадени във всеки отделен случай. Искането за разрешение се изпраща до: office@make-up.bg.

4. ПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Използването на портала предполага, че имате всички необходими съоръжения и софтуер за използване. Интернетът не гарантира сигурност, достъпност и интегритет на предаването на данни, затова порталът не носи отговорност в случай на грешки, пропуски, заличавания, закъснения или други (особено поради вируси) недостатъци на комуникационните линии, компютърни компоненти и софтуер оборудване към които няма никакъв достъп, или които възникнат в случай на нерегламентиран достъп до Портала или деградация на съдържанията, публикувани на Портала.

Порталът не може да се използва за разпространение на съдържание, което е неразрешено от конституцията, закона или общтит принципи на морала. Забранено е използването на Портала за целите на политическа пропаганда, за публикуване на рекламно съдържание или разширяване на общото-обезпокояващи информаци.

В случай, че сте качили което и да било съдържание на Портала, гарантирате, че за това сте получили всички права и необходими правомощия и за такова качване, т.е. ползване сте отговорни единствено Вие. Препоръка на портала е да не публикувате съдържание (особено снимки), представляващи нови архитектурни елементи, реклами или модни творения, на които може да се появи търговската марка (търговско наименование, съкращение, лого и т.н.). Порталът си запазва правото да премахне и не публикува съдържание, което е в противоречие с тези Общи условия. Порталът си запазва правото, да премахне съдържания (особено снимки и видеоклипове), които показват непълнолетни, или ако същият е с обидно съдържание.

На Ваше разположение на Портала могат да бъдат и специални секции. Порталът може да организира конкурси, или специални активности за своите потребители. На Портала могат да се поставят преносими съдържания и интернет приложения. В такъв случай, отделните правила, които, освен Общите правила, са в сила за всяка секция, конкурси или активации т.е. преносими съдържания и интернет приложения ще бъдат публикувани и достъпни на потребителите на Портала, със задължението да се съобразят с тях. С достъп до всички такива специфични съдържания на Портала се съгласявате, че напълно приемате да спазвате специалните условия за достъп и използване на тези съдържания.

На Портала може да се появи пространство предназначено за качване и промяна на потребителските съдържания, като например, текстове, снимки, видео клипове и др. Потребителските съдържания, които публикувате в Портала са Ваш личен избор и отговорност. Предупреждаваме Ви, че потребителските съдържания не трябва да нарушават действащите закони, морални стандарти и правата на другите. В този контекст, ние си запазваме правото да по всяко време можем да оттеглим потребителските съдържания, които са противни на закона и/или в противоречие с моралните стандарти и/или правата на другите.

На портала може да се появи пространство, предназначено за потребителски активности, с помощта на които е дадена възможност да се разделя съдържанието на Портала, коментара и/или да се оценява. Предупреждаваме Ви, че с тези дейности на Портала данните, съдържанието, коментарите или оценките, които предоставяте, ще станат достъпниа за всички, които посещават Портала или няоя друга интернет страница на трети лица, която е свързана с Портала, така, че ще бъдат видяни. Порталът не поема никаква отговорност за Вашите обяви , коментари, нито пък за тяхната употреба от страна на други потребители. Предупреждаваме Ви, че с потребителските активности не смеят да се нарушават моралните стандарти и правата на други. В този контекст запазваме си правото да когато и да било от Портала отеглим всеки коментар или друга потребителска активност, която е незаконна и/или в противоречие с моралните стандарти и/или правата на други.

Предупреждаваме Ви, че когато ползвате възможностите на потребителското съдържание или потребителски дейности директно чрез Портала, или чрез интернет страници на трети лица (включително и социални мрежи), на Портала ще бъде даден достъп до основнте данни, които са били достъпни на тези страници (например, име и фамилия , показаната снимка, дата на раждане, пол, мрежи, списъка на приятели, хора, които следите, или които Вас следят, коментари и/или оценките и други данни, които сте избрали да споделите с другите). За достъп и вида на достъпните данни, сами поемате отговорност. Ако не искате да някоя от вашите информаци бъде публикувана или предоставена на Портала, е необходимо да се извърши заличаване на публикуваното съдържание, активности, т.е. промяна на някои настройките на Вашите акаунти на интернет страниците на трети лица. Порталът не е отговорен за достъпност на вашите данни, нито за времевия период, който настане от момента на промяната на параметъра на поверителност на Вашата сметка на интернет страниците на трети лица и заличаванен на Вашите активности на Портала т.е. на интернета.

Някои съдържания и дейности, които предприемате като потребител могат да се появат на интернет страниците на трети лица, или чрез свързване на линкове на интернет страниците на трети лица, които сочат към портала, или обратно (предимно социални мрежи като Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion, и т.н.) . Предупреждаваме Ви, че Порталът не управлява тези интернет страници, че на тези страници се прилагат техните общи и отделни правила на достъп и ползване и че за съгласуване на потребителските съдържания, които качите на Портала, т.е. потребителски активности, които предприемате на Портала с интернет страници на трети лицао сте тговорни самостоятелно. Порталът не е отговорен за ползването на съдържания от Портала на интернет страниците на трети лица, в съответствие с условията на употреба, които определя тази страница, т.е. социалната мрежа, а преди всичко в контекста на правата на тези страници т.е. социалната мрежа, във връзка с достъпното съдържание, неговото времетраене и заличаване на съдържанието. Предупреждаваме Ви, че съдържанията на другите интернет страници могат да бъдат "вирусни" и че порталът не носи отговорност по отношение на тези, които имат права.

Независимо от по-горе посочените условия гарантираме, че сте получили всички необходими пълномощия, за ползване на съдържанието, т.е. потребителски активности на Портала.

Ако забележите потребителско съдържание или потребителски активности на Портала, които са противоположни на тези Общи правила, или специални правила, които се прилагат за отделни съдържания на Портала, можете да отправите жалба до администратора на портала. За оплаквания на трети лица, свързани със съдържанието или дейностите, които сте предприели с портала, отговаряте самостоятелно.

Също така, е забранено да съдържания или дейности, които са предприели други потребители на Портала използвате по начин, който е в противоречие с правилата за ползване на други съдържания, които са разположени на Портала, т.е. без предварително изрично съгласие. Всички искания за използване , т.е. пълномощия, както и забележки, се изпращат на адрес: office@make-up.bg.

5. ДАННИ ПОСОЧЕНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Порталът ще се стреми да гарантира редовното актуализиране на цялото съдържание и данни, които той съдържа, но не дава гаранции във връзка с актуализацията, експедитивността, навременността или пълнотата на информацията или съдържанието на портала. Предупреждаваме Ви, че нередностите и пропуските във връзка с данните, или съдържанието публикувано на Портала могат да възникнат поради технически грешки при предаването на данните, или зареждане на данни. Порталът не гарантира сигурността на мрежата, но ще се стреми да гарантира сигурността на Портала. Всички забелязани недостатъци или нередности по отношение на функционирането на Портала могат да бъдат отправени на адрес: office@make-up.bg.

Освен ако не е решено по друг начин, продукти и услуги, които са представени на Портала, не включват оферти за продажба, а служат само за общо представяне на продуктите и услугите, които предлагаме.

Съветите публикувани на Портала, т.е. диагностичните алати инструменти, които могат да бъдат достъпни от време на време, са симулация на помощ, в които получаваме съвети. Информациите, които могат да се получат въз основа на тези инструменти са от индикативен характер и в никакъв случай не заместват медицински диагнози, клинични медицински съвети, или лечение. Порталът не гарантира пълно удовлетворение със съветите, които получавате при ползването на инструменти и не поема отговорност за тяхното използване. За допълнителна информация, или в случай на съмнение, ние препоръчваме да се консултирате с вашия лекар и/или фармацевт, или ни пишете на адрес: office@make-up.bg.

Текстуалните линкове на Портала могат да вършат пренасочвания към интернет страниците на трети лица, които могат да бъдат от различни общности, информативна природа, или да служат за електронна търговия, а техните съдържания Порталът не контролира. Порталът в никакъв случай не носи отговорност за съдържанието и поведението на тези страници, нито пък гарантира надеждността и точността на данните и съдържание, които са посочени на интернет страниците на трети лица. Ако искате да създадете интернет връзка, която ще води до нашия Портал, заявление за разрешение можете да изпратите на следния адрес: office@make-up.bg.

За да можете по-добре да се възползвате от функциите на нашата интернет сайт, се препоръчва да се позволи приемането на бисквитки. Запомнете, че с помощта на бисквитки ние не можем да Ви идентифицираме и че информацията, съхранявана на вашия компютър чрез бисквитките се съхраняват през следващите 6 месеца. Приемането на бисквитки можете да регулирате, като промените настройките на Вашата тњрсачка.

6. ЛИЧНИ ДАННИ

Може би ще събираме Вашите лични информации, най-вече когато (I) се регистрирате за услугата, (II) или изтегляне на преносими съдържаниљ, (III) или ползвате подстраница и/или диагностично средство, (IV) участвате в игра/състезание (V), изпратите ни електронно уведомление, (VI) попълните анкета или изследване, или (VII), когато общувате чрез интернет сайта на трети лица или непосредно на такива интернет страници.

С предприемането на която и да вбло от по-горе посочените активности, давате изричното си съгласие за събиране и обработка на данните, които сте ни дали.

Личните данни, които Порталът събере в съответстви със Закона за опазване на личните данни и приетата политика на опазване на личните данни. Събирането и обработка на личните данни е се извършва изключително за целите на Портала, и ще се използва за следното предназначение:

 • Статистическите изследвания: Вашите данни и активности ще събираме и ще проучваме (предимно страниците, които посещавате, и обявите, които кликвате), за да определим Вашия профил и за да приспособим нашите услуги към вашите очаквания. Нашите статистически изследвания са строго поверителни;
 • Мониторинг на отношенията с клиента: ако ни изпратите съобщение, вашите данни се запаметяват и използват, за да се отговори на Вашия въпрос за да се следи отношението;
 • Оферта на услуги: изпращане на бюлетини, достъпа до определени интернет страници със съвети и т.н.;
 • Адаптиране на интернет страницата към Вашите нужди.

Вашите лични данни могат да се прехвърлят към партньори и сътрудници на портала само ако сте отключили прозорец предназначен за това, с което изрично ни упълномощавате за тази дейност.

В съответствие с приложимите разпоредби на закона за защита на личните данни Вие по всяко време имате право на достъп до вашите лични данни, да премахнете съгласието към личните си данни, да премахнете съгласието за по-нататъшна обработка, да искте тяхното изменение или допълнение и да ги изтривате. Това право можете да реализирате винаги, след като ни изпратите електронната поща заедно с копие на Вашата лична карта, или паспорт на адрес: office@make-up.bg.

Предупреждаваме Ви, че на интернет страниците на трети лица са може би валидни други правила за събиране и обработнка на лични данни отклокото на Портала. Предупреждаваме Ви, че нямаме никакъв контрол върху събирането и обработката на данни на страниците на трети лица и затова Ви предлагаме да погледнете тяхната политиката на защита на личните данни. Имайте предвид, че интернет връзките на интернет страницата са публикуват само за да Ви помогнат по-лесно да се движите в интернет. Посещението на интернет страниците на трети страни, зависи само от Вашия избор и такава активност се предприема на Ваша отговорност.

7. ПРОМЕНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Порталът си запазва правото да променя съдържанието и данните, които се появяват на Портала. Промени могат да се правят предимно за хармонизация и спазване на закона, приложимите регламенти и техните изменения, както и за подобряване на съдържанието и функционирането на Портала, но също така и въз основа на собствената си преценка. Ако тези промени изискват промяна на тези Общи условия, Порталът ще извърши необходимите промени.

Общите правила винаги ще бъдат на разположение на Портала, включително и всички изменения и допълнения. Задължението на всеки потребител е да съдържанието на Общите правила редовно проверява преди новия достъп към Портала и потребителят е единствено отговорен за изпълнението на това задължение.

Регистрирайте се / Влезте